Stypendia naukowe na Islandii

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza naukowców, specjalistów z zakresu szeroko pojętych nauk humanistycznych, do składania aplikacji w konkursie na pobyty stypendialne w Islandii.

Rokrocznie The Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies zaprasza do udziału w konkursie stypendialnym the Snorri Sturluson Icelandic Fellowships. Aplikacje mogą składać naukowcy, także pisarze i tłumacze. Otrzymanie stypendium pozwala na pobyt na Islandii od trzech miesięcy do roku i prace twórcze, które poszerzą znajomość zagadnień kultury i języka Islandii.

Stypendium pokrywa koszty podróży na Islandię i z powrotem oraz zakwaterowanie i wyżywienie w czasie pobytu na Islandii.

Nie ma specjalnych formularzy aplikacyjnych. Zainteresowani otrzymaniem stypendium powinni uzasadnić swoją motywację do pobytu na Islandii, z uwzględnieniem czasu pobytu, jak również szczegółów dotyczących własnej edukacji i dotychczasowych publikacji. Oczekiwane są zgłoszenia w formie tradycyjnej, wysłane pocztą.


 Szczegółowe informacje

Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

Olga Pliszczyńska
Magdalena Pokrzycka-Walczak
Anna Kotula-Pytel

Rektorat, pokój 1406
tel. 81 537 53 65, 81 537 54 58 oraz 81 537 54 98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2018