STER - Stypendia doktorskie dla cudzoziemców (nabór wniosków)

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców.

Celem Programu jest umiędzynarodowienie szkół doktorskich poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty skierowanej do zagranicznych kandydatów do szkół doktorskich prowadzonych przez polskie instytucje.

Celami szczegółowymi Programu są:

 • wzrost liczby doktorantów zagranicznych kształcących się w Polsce,
 • zwiększenie atrakcyjności oferty polskich instytucji wśród kandydatów na doktorantów z zagranicy,
 • pozyskanie doktorantów zagranicznych dzięki ofercie stypendialnej.

Budżet jednego projektu może wynosić maksymalnie 1 250 000,00 zł.

Finansowane mogą zostać działania związane z:

 • wypłata stypendiów za najlepsze wyniki/osiągnięcia naukowe dla maksymalnie 50% doktorantów zagranicznych realizujących kształcenie doktorantów w Projekcie;
 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów, w tym w szczególności:
  • organizacja spotkań networkingowych oraz wykładów, konferencji, szkół letnich i innych wydarzeń z udziałem grupy docelowej;
  • przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjnych, w tym poradniki dla cudzoziemców na temat kształcenia doktorantów w Polsce, polskich uczelni i jednostek naukowych, życia codziennego w Polsce – skierowane do grupy docelowej;
  • dostosowanie stron internetowych lub narzędzi informatycznych (np. wirtualna uczelnia czy dedykowane aplikacje) do potrzeb doktorantów z zagranicy.

Termin składania wniosków na konkurs: od 15 października do 14 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 1 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje>>

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel. 81 537 54 92 lub 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie jednostka zgłaszająca pomysł na projekt zobowiązana jest do złożenia formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem:

https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,7745.htm

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  31 października 2018