Spotkanie z Uniwersytetem KNU oraz Instytutem Rozwoju Miasta Krzemieńczuk

Współpraca międzynarodowa jest kluczem do rozwoju Uniwersytetu. Działania UMCS od lat pokazują, że internacjonalizacja zarówno sfery dydaktycznej, jak i badawczej to priorytet naszej uczelni.

Dnia 23 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krzemieńczuckiego Narodowego Uniwersytetu im. Mychajła Ostrogradskiego (KNU) oraz Instytutu Rozwoju Miasta Krzemieńczuk. Spotkanie odbyło się w formule online, jednak obfitowało w pomysły i propozycje rozwoju partnerstwa pomiędzy naszymi uczelniami.

W spotkaniu wzięli udział:

ze strony ukraińskiej:

 • prof. dr hab. Wołodymyr Nikiforow, Pierwszy Prorektor KNU,
 • dr Sergij Sergijenko, prof. nadzw., Prorektor KNU ds. Nauki, Kształcenia i Nowych Technologii w Oświacie,
 • Andrii Melnyk, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miasta Krzemieńczuk, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Biznesu Międzynarodowego,
 • dr Andii Gladyr, prof. nadzw., Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej KNU,
 • dr hab. Viktoriia Latysheva, prof. nadzw., Kierownik Działu Badań Naukowych KNU,
 • dr hab. Iryna Soloshych, prof. nadzw., Kierownik ds. Działalności Naukowej Studentów, Absolwentów i Młodych Naukowców KNU;

ze strony polskiej:

 • prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS,
 • prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UMCS,
 • prof. dr hab. Zbigniew Pastuszak, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UMCS,
 • dr Olga Pliszczyńska-Mokijewska, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS,
 • dr Taras Bondarenko z Biura Rekrutacji UMCS,
 • dr hab. Marcin Kojder z Instytutu Neofilologii UMCS, który podczas spotkania pełnił rolę tłumacza.

Podczas spotkania obydwie strony zaprezentowały swoją działalność i pomysły na nadchodzącą współpracę. Następnie ustalono kolejne kroki rozwoju współpracy, w tym wstępny zarys umowy ramowej, która będzie finalizowana w najbliższym czasie.

„Spotkanie to (…) kolejny krok w rozwoju międzyregionalnej współpracy polsko-ukraińskiej, jestem przekonany, że jest to ważne nie tylko dla obu uczelni, ale także dla naszych miast” - podsumował  Andriy Melnyk, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miasta Kremeńczuk.

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Uniwersytetem Krzemieńczuckim oraz Instytutem Rozwoju Miasta Krzemieńczuk przyniesie obydwu stronom szereg korzyści, zarówno w sferze dydaktyki, jak i nauki.

Fot. Diana Skwarzyńska oraz Andrii Melnyk


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS 
www.projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe 

  Aktualności

  Data dodania
  25 lutego 2021