Spotkanie partnerów w ramach projektu DT.Uni.

Na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie w dniach 9–11 maja odbyło się drugie spotkanie zespołu pracującego przy projekcie „DT.Uni.: Design Thinking Approach for an Interdisciplinarity University”.

25 uczestników reprezentujących kadrę naukową i administracyjną 8 europejskich uczelni przyjechało do Włoch, aby podsumować pierwsze miesiące realizacji projektu i przedyskutować kolejne zaplanowane działania.

Spotkanie było również doskonałą szansą do poznania Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Strona włoska zorganizowała spotkania z pracownikami rożnych uniwersyteckich jednostek i prezentowała działalność swojej uczelni. Uczestnicy mieli ponadto okazję spotkać się ze studentami Wydziału Psychologii i Socjologii, którzy uczestniczą w zajęciach z zakresu design thinking prowadzonych przez prof. Alessandrę Talamo i Annamarię Recupero z zespołu Dt.Uni.

Podczas trzech dni podsumowane zostały pierwsze zakończone już działania (m.in. szkolenie z zakresu design thinking dla kadry naukowej, które odbyło się w kwietniu na Technische Universität w Dreźnie). Uczestnicy pracowali również nad kolejnymi działaniami: w ciągu najbliższych kilku miesięcy zostanie ukończony i rozpowszechniony e-book z opisami specjalistycznych praktyk w zakresie design thinking i interdyscyplinarności, jesienią odbędą się lokalne warsztaty dla naukowców w Lublinie, Bratysławie, Birmingham i Guardzie, a zimą międzynarodowe warsztaty dla kadry zarządzającej w Birmingham.

Spotkanie było bardzo owocne i pozwoliło zacieśnić więzy w rozbudowanym międzynarodowym zespole pracującym przy realizacji projektu. Naszą Uczelnię reprezentowały: prof. Anna Jarosz-Wilkołazka (Wydział Biologii i Biotechnologii), dr Olga Pliszczyńska (zastępca Dyrektora Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej) oraz Joanna Górka (koordynatorka projektu, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej).


Projekt DT.Uni.: Design Thinking Approach for an Interdisciplinarity University realizowany jest przez UMCS (jednostka koordynująca) we współpracy z zagranicznymi uczelniami, są to: Ekonomicka Univerzita v Bratislave (Słowacja), Birmingham City University (Wielka Brytania), Technische Universitaet Dresden (Niemcy), Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (Włochy), Haskolinn a Bifrost (Islandia), Universiteit van Amsterdam (Holandia) oraz Instituto Politecnico da Guarda (Portugalia). Jego celem jest wsparcie studentów, kadry akademickiej i managerskiej szkół wyższych w rozwoju innowacyjnego i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów poprzez zastosowanie metodologii design thinking.

Okres realizacji: 1 września 2017 – 31 sierpnia 2020
Przyznane finansowanie: 432 880,00 EUR
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu DT.Uni.

    Aktualności