Spotkanie nt. Programu Ramowego Horyzont 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza na spotkanie dotyczące wybranych zagadnień Programu Ramowego Horyzont 2020, które odbędzie się 5 listopada w Warszawie. Tematyka spotkania związana będzie z efektywnością energetyczną oraz efektywnością wykorzystania zasobów w konkursach 2015 z obszarów NMP, Energia oraz Środowisko.

Zagadnienia te zawarte są w konkursach inicjatyw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego EEB (Energy Efficient Buildings – Budynki Efektywne Energetycznie) oraz SPIRE (Sustainable Process Industry – Zrównoważony Przemysł Procesowy), zawartych w Programie Pracy LEIT NMBP. Tematyka ta jest również obecna w obszarze Energy Efficiency Programu Pracy dla Wyzwania 2 Energia oraz w częściach Waste Water Innovation Programu Pracy dla Wyzwania 5: Akcje klimatyczne, Środowisko.

Konkursy 2015 dla tych obszarów zamykają się w miesiącach luty-czerwiec 2014r, z sumarycznym budżetem ponad 300 milionów euro.

W trakcie spotkania specyfika konkursów z wybranych obszarów Programu Ramowego HORYZONT 2020 zostanie omówiona przez zaproszonych ekspertów:

Soren Bodawt w Komisji Europejskiej odpowiada za inicjatywę SPIRE. Stefano Carosio jest Koordynatorem Stowarzyszenia E2B, partnera reprezentującego środowisko naukowe i przemysłowe w realizacji EEB. Ewa Kochańska jest doświadczonym uczestnikiem i ewaluatorem programów ramowych KE, w 2014 r. została zaproszona przez Komisję Europejską do udziału w pracach Eksperckiej Grupy Doradczej dla Wyzwania 5 – Środowisko. Piotr Dymarski i Krzysztof Grabowiecki od wielu lat z sukcesem uczestniczą w projektach realizowanych w ramach konkursów 7 Programu Ramowego, Piotr Dymarski był także ewaluatorem w pierwszych konkursach PR HORYZONT 2020. Eksperci KPK mają wieloletnie doświadczenie we wspieraniu uczestnictwa w Programach ramowych UE, uczestniczą także w przygotowaniach Programów Pracy. 

Szczegółowe informacje oraz program spotkania znajdują się na stronie KPK.

    Aktualności