Spotkanie informacyjne - konkurs POLONEZ

Zespół ds. projektów badawczych międzynarodowych zaprasza na spotkanie informacyjne nt. konkursu POLONEZ.

Konkurs POLONEZ zostanie ogłoszony we wrześniu 2015 r. przez Narodowe Centrum Nauki. Skierowany jest do pracowników naukowych przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych.

Wymagania: stopień naukowy doktora lub przynajmniej cztery lata doświadczenia badawczego. Warunek: wnioskodawcy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku w konkursie nie mieszkali, nie pracowali ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Kandydaci będą mogli starać się o staże w polskich jednostkach, trwające od 12 do 24 miesięcy. Laureaci konkursu otrzymają miesięcznie: wynagrodzenie w wysokości 4050 euro brutto, dodatek z tytułu okresowej zmiany miejsca zamieszkania – 300 euro brutto, a także, w przypadku osób przyjeżdżających z rodziną – 300 euro brutto dodatku rodzinnego. NCN przekaże każdemu podmiotowi przyjmującemu zagranicznego naukowca 100% finansowania na realizację projektu badawczego, kierowanego przez   laureata, oraz koszty pośrednie w wysokości 20%. W ramach konkursu POLONEZ naukowcy będą mogli również uczestniczyć w bogatym programie szkoleń organizowanych przez NCN.

Spotkanie informacyjne

Data: 16/06/2015, godz. 11:00 - 15:00
Miejsce: IPPT PAN - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN sala: Aula Władysława Olszaka, II piętro
Rodzaj wydarzenia: Dzień Informacyjny
Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Współorganizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Szczegóły i rejestracja

Konkurs POLONEZ zostanie sfinansowany z programu Marie Skłodowska-Curie COFUND, Horyzont 2020.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 537 54 58 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Kotula-Pytel
    Data dodania
    29 maja 2015