Seminarium naukowe z udziałem greckich naukowców – partnerów w projekcie GOLD

W dniach 13-14 grudnia 2022 r. gościła w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS grupa naukowców z Grecji, a wśród nich koordynator i partnerzy w międzynarodowym projekcie badawczym pt. „Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production” (projekt GOLD).

Projekt finansowany z programu Horyzont 2020 jest realizowany w konsorcjum składającym się z 19 podmiotów z następujących państw: Grecja, Holandia, Niemcy, Chiny, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania oraz Kanada. Koordynatorem projektu jest dr Efthymia Alexopoulou z Centre For Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji (CRES), która brała udział w wizycie w Lublinie, wraz z dr Eleni Papazoglou i Danai Kotoula z Agricultural University of Athens oraz Starvoula Zafeiropoulou z firmy METE S.A., przedstawicielami dwóch pozostałych parterów z Grecji.

Z okazji wizyty naukowców z Grecji, zorganizowano instytutowe seminarium naukowe, dotyczące badań prowadzonych w obszarze szeroko pojętej biologii środowiskowej i zrównoważonego rozwoju (program seminarium). Goście zagraniczni przedstawili realizowane przez nich duże projekty międzynarodowe (GOLD, MIDAS i FORTE). Pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych UMCS: prof. dr hab. Monika Janczarek, prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, dr hab. Aneta Ptaszyńska prof. UMCS i dr hab. Jerzy Wielbo prof. UMCS przedstawili swoje badania wpisujące się w nurt omawianych badań środowiskowych. Seminarium prowadziła prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka – dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych. Swoją obecnością seminarium zaszczycił prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UMCS.

Po instytutowym seminarium naukowym odbyła się seria spotkań dotyczących realizacji projektu GOLD przez grupę naukowców z Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, kierowaną przez dr hab. Małgorzatę Wójcik prof. UMCS. W skład zespołu badawczego wchodzą również: prof. dr Jaco Vangronsveld, dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł prof. UMCS, dr hab. Piotr Sugier prof. UMCS oraz mgr Karolina Jaros.

Projekt GOLD dotyczy uprawy roślin energetycznych (miskant, proso rózgowate, sorgo, konopie włókniste) na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi (opis projektu). Zanieczyszczenia pobrane przez rośliny i zakumulowane w nadziemnych częściach roślin są wraz z zebraną biomasą usuwane z podłoża (fitoremediacja), co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń w glebie i przywrócenia użyteczności rolnej na takich terenach. Zanieczyszczona biomasa będzie poddana procesom technologicznym, prowadzącym do produkcji czystego biopaliwa. Obecnie, niemal na półmetku realizacji projektu, zakończono pilotażowe doświadczenia wazonowe i doświadczenia polowe, mające na celu zoptymalizowanie uprawy roślin energetycznych tak, aby produkowały większą biomasę i akumulowały większe ilości zanieczyszczeń. W te zadania badawcze zaangażowany był zespół naukowców z UMCS.

Budżet projektu (na lata 2021-2025) dla UMCS z programu Horyzont 2020 wynosi niemal 183 tysiące euro (blisko 830 tysięcy złotych).

Dodatkowo, zespół projektowy UMCS pozyskał wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach "Premia na Horyzoncie 2" (Umowa nr 517561/PnH 2/2021).

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia! 

    Aktualności

    Data dodania
    22 grudnia 2022