Rozliczanie czasu pracy za okres: 1.01. - 30.04.2014 r.

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego w sprawie rozliczania czasu pracy za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w związku z kończącym się w dniu 30 kwietnia 2014 r. czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym dla pracowników: administracji, technicznych oraz bibliotekarzy, wszystkie dane dotyczące czasu pracy, a w szczególności pracy w godzinach nadliczbowych, odbioru godzin i dni wolnych oraz innych nieobecności, należy wprowadzić do systemu SAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Ww. dane dotyczące czasu pracy, które powstaną po dniu 23 kwietnia 2014 r. należy wprowadzić do systemu SAP w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

W przypadku wystąpienia trudności z zarejestrowaniem w systemie SAP danych dotyczących czasu pracy, należy o zaistniałej sytuacji niezwłocznie informować pracowników Centrum Kadrowo-Płacowego, Biura Kadr:

  • pracownicy administracji, Edyta Mielniczuk, tel. 81 537 52 06,
  • pracownicy biblioteczni – Danuta Baran, tel. 81 537 54 23,
  • pracownicy techniczni – Małgorzata Mikłaszewicz, tel. 81 537 56 34,
  • mgr Andrzej Kędziera, tel. 81 537 53 16.

Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

 

Załączniki

    Aktualności