Rozbudowa aparatury naukowo-badawczej pn. "Zwiększenie możliwości badawczych urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)"

Uprzejmie informujemy, iż projekt pod kierownictwem Pani dr Małgorzaty Chojak z Instytutu Pedagogiki UMCS otrzymał dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 7231/IA/SP/2021. Inwestycja dotyczy rozbudowy aparatury naukowo-badawczej pn. "Zwiększenie możliwości badawczych urządzenia do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS)".

 

Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi: 1 870 000,00 zł

Środki dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 1 683 000 00 zł

Okres realizacji projektu: lata 2021-2022

Cel projektu:

W 2019 roku z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup dużej infrastruktury badawczej (nr 7014/IA/SP/2019) UMCS zakupił urządzenie do spektroskopii w bliskiej podczerwieni (NIRS). Rozbudowa dotyczy ww. urządzenia NIRS i jest ukierunkowana na zwiększenie różnorodności oraz ilości możliwych do uzyskania danych (przy wiodącej roli spektroskopii) oraz maksymalizacji jego mobilności.

Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego eye trackera, mobilnego EEG oraz mobilnego modułu NIRS. Umożliwi to prowadzenie interdyscyplinarnych i wielomodalnych badań nie tylko w laboratorium, ale również w naturalnym środowisku życia badanego (dom, szkoła, poradnia itp.). Nowe urządzenia będą również dostosowane do prowadzenia badań osób w różnym wieku (od niemowląt do osób starszych) i różnym stanie zdrowia. Zakupione zostanie również oprogramowanie BESA, umożliwiające specjalistyczną analizę  zapisów EEG oraz wizualizację wyników na skanach uzyskanych z badań wykonanych z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego).

Cały zakupiony sprzęt będzie dostępny w Laboratorium Badań nad Neuroedukacją, znajdującym się w Instytucie Pedagogiki. Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego z kierownikiem laboratorium – dr Małgorzatą Chojak (mail: malgorzata.chojak@mail.umcs.pl).

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Galant
    Data dodania
    12 listopada 2021