Przywództwo akademickie – ogólnopolskie badanie

Szanowni Państwo, 

zachęcam Państwa do udziału w ogólnopolskim badaniu dot. przywództwa akademickiego w polskich szkołach wyższych

Badanie przeprowadzane jest przez Zuzannę Hazubską w ramach pracy doktorskiej realizowanej pod opieką prof. dr hab. inż. Agnieszki Bieńkowskiej na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. 

Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić ankietę.

Badanie jest anonimowe. Wyniki zostaną przedstawione w formie uniemożliwiającej jakąkolwiek identyfikację osób biorących udział w badaniu. 

Wyniki i wnioski z nich płynące zostaną wykorzystane w rozprawie doktorskiej oraz przesłane do wszystkich zainteresowanych osób.

Zachęcam do udziału, wypełnienie ankiety zajmie mniej niż 20 minut.


Zuzanna Hazubska

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    27 lutego 2023