Promocja języka polskiego – nabór otwarty!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że 5 maja br. rozpoczyna się nabór w Programie Promocja języka polskiego. Termin składania aplikacji upływa 31 lipca. Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski. Zgłoszenia do Biura ds. kształcenia ustawicznego do 29 maja 2020 r.

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą. O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2020 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 100 000,00 zł.

W projektach możliwe jest finansowanie kosztów dotyczących działań merytorycznych. Katalog kosztów jest otwarty i może obejmować pozycje, które mają merytoryczne uzasadnienie i są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. W zakresie wynagrodzeń osób merytorycznie zaangażowanych do realizacji działań projektowych możliwe jest finansowanie m.in.: osób prowadzących warsztaty/szkolenia/konferencje/seminaria i inne wydarzenia, prelegentów, osób przygotowujących merytorycznie lub graficznie publikacje/materiały niezbędne do realizacji projektu, wykonujących tłumaczenia materiałów etc.

Nie jest możliwe finansowanie kosztów pośrednich rozumianych jako koszty administracyjne projektu oraz koszty personelu obsługowego np. wynagrodzenie Koordynatora projektu.

Szczegółowe informacje

Wnioski składane są w systemie teleinformatycznym Agencji od 5 maja do 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2020 r.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku w powyższym konkursie zapraszamy do kontaktu:

Biuro ds. kształcenia ustawicznego
e-mail: kształcenie.ustawiczne@umcs.pl
tel.: 81 537 54 61

    Aktualności

    Autor
    Paulina Orzelska
    Data dodania
    6 maja 2020