Projekty badawcze - nowy serwis już dostępny!

Centrum Współpracy Międzynarodowej z przyjemnością informuje, że mogą już Państwo korzystać z serwisu internetowego poświęconego aplikowaniu w konkursach badawczych międzynarodowych: INTER-PRO-UMCS.

Teraz w jednym miejscu znajdą Państwo informacje na temat możliwości finansowania badań z funduszy zewnętrznych, zarówno tych realizowanych w konsorcjach międzynarodowych, jak również w ramach zagranicznych stypendiów indywidualnych.

Na portalu udostępnione są także aktualne szkolenia na temat wnioskowania w konkretnych konkursach oraz wdrażania projektów badawczych międzynarodowych, jak również informacje o poszukiwaniu partnerów do zespołów badawczych. To także miejsce, gdzie znajdą Państwo opisy projektów międzynarodowych badawczych realizowanych na UMCS, bazę laureatów grantów, ścieżki postępowania oraz informacje przydatne przy składaniu aplikacji konkursowych. Znajdują się tam też syntetyczne informacje o największym programie ramowym Unii Europejskiej - programie Horyzont 2020, a także jego następcy - programie Horyzont Europa.

Powstanie serwisu INTER-PRO-UMCS jest ostatnią aktywnością realizowaną w ramach zadania 14 projektu „Zintegrowany UMCS”. W ramach projektu wspieraliśmy naukowców naszej uczelni w pozyskiwaniu środków na realizację projektów badawczych międzynarodowych, także poprzez realizację programu szkoleniowego. W ubiegłym roku zrealizowane zostały dwie zagraniczne wizyty studyjne oraz trzy szkolenia z zakresu realizacji projektów badawczych w zagranicznych konsorcjach dla grupy 30 pracowników UMCS.

Serwis dostępny jest pod adresem https://projektybadawcze.umcs.pl/miedzynarodowe  

Serdecznie zapraszamy!

Serwis INTER-PRO-UMCS współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Zintegrowany UMCS”.  


Centrum Współpracy Międzynarodowej
Rektorat, pokój 1207
tel. 81 537 53-86, 54-98, 54-58
e-mail: cwm@umcs.pl
facebook: @cwmUMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 lipca 2020