Programu Erasmus+ - mobilność edukacyjna pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków na krótkie wyjazdy zagraniczne pracowników UMCS, w celach dydaktycznych lub szkoleniowych, w ramach podpisanych umów w programie Erasmus+ - mobilność edukacyjna.

Zasady organizacji mobilności na UMCS oraz warunki kwalifikacji pracowników i dofinansowania

Termin składania uzgodnionych i podpisanych porozumień (wniosków):
do 5 października 2016 r. w Biurze Programu Erasmus
DS Femina, ul. Langiewicza 20, pok.27, pok. 11

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2016