Programu Erasmus+ - mobilność edukacyjna pracowników UMCS

Trwa proces przyjmowania wniosków na wyjazdy zagraniczne pracowników UMCS w celach dydaktycznych lub szkoleniowych w ramach podpisanych umów w programie Erasmus+ - mobilność edukacyjna.

Zasady organizacji mobilności na UMCS oraz warunki kwalifikacji pracowników i dofinansowania są dostępne na stronie Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników.

Termin składania uzgodnionych i podpisanych Porozumień/wniosków: do 5 października 2016 r. w Biurze Programu Erasmus, DS Femina, ul. Langiewicza 20, pok.27, pok. 11.

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2016