Profesura Gościnna NAWA: 1 edycja

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza do zapoznania się z informacjami na temat nowego konkursu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Profesura Gościnna. W ramach programu możliwe jest zatrudnienie naukowców z całego świata o wybitnym dorobku naukowym, którzy w znaczący sposób rozwiną badania naukowe o przełomowym charakterze, wzmocnią działalność dydaktyczną oraz wesprą instytucje w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach Programu możliwe będzie zatrudnienie na okres 36-48 miesięcy naukowców o wybitnym dorobku międzynarodowym, pochodzących z różnych krajów na świecie, oraz stworzenie dla nich grupy projektowej.

Pierwsza edycja programu otwarta jest dla dziedzin nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Edycje dla pozostałych dziedzin nauki NAWA ogłosi w kolejnych latach.

W programie finansowane lub dofinansowane są:
1) wynagrodzenie wizytującego naukowca wraz z kosztami pracodawcy*,
2) wynagrodzenia dla członków grupy projektowej wraz z kosztami pracodawcy*,
3) koszty przesiedlenia w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego**.

* NAWA dofinansuje koszty wynagrodzenia wizytującego naukowca i członków grupy projektowej w wysokości do 80% tych kosztów.
** NAWA finansuje w całościryczałtowe koszty przesiedlenia wizytującego naukowca

Programprzewiduje również możliwość uwzględnienia kosztów badań naukowych z zakresu badań podstawowych (Komponent badawczy) finansowanych ze środków NCN (wniosek składany jest TYLKO w systemie NAWA).

Dofinansowanie Projektu ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej może wynosić maksymalnie 3 000 000 zł. W przypadku, gdy Projekt obejmuje Komponent badawczy, maksymalne finansowanie może wynosić 3 000 000 zł ze środków NAWA oraz 400 000 zł na komponent badawczy ze środków NCN.

Realizacja Projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r. i nie później niż 31 października 2021 r.

Nabór Wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 1 czerwca 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, do godz. 15:00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej i składania wniosków!

Więcej informacji o programie

Żródło: NAWA


Centrum Współpracy Międzynarodowej
+48 81 537 54 58, 54-98, 53-86
cwm@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    2 czerwca 2020