Praxis - nabór wniosków na staże zagraniczne

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że do 15 grudnia 2014 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji z zakresu zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, o ile spełniają przedstawione poniżej warunki:

  • są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
  • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.

Zgodnie z regulaminem programu, staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

  • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
  • miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
  • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.

Składanie wniosków w ramach konkursu Praxis odbywa się za pośrednictwem strony: http://szkolenia.fnp.org.pl.

Strona internetowa konkursu Praxis:
http://www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis

    Aktualności