POWER: Spotkanie informacyjne dot. konkursu na „Studia dualne”

Zespół ds. projektów edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie będzie poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: warunkom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów, standardom dotyczącym kosztów w projekcie oraz tematyce równości szans.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r. w Hotelu Marriott w Warszawie (Al. Jerozolimskie 65/79).
 
Warunkiem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres: marta.marczak@ncbr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r.
 
Aby umożliwić jak największej liczbie osób zapoznanie się z poruszanymi zagadnieniami, spotkanie transmitowane będzie on-line w czasie rzeczywistym. Śledzenie spotkania będzie możliwe poprzez kliknięcie w baner zamieszczony na głównej stronie internetowej NCBR.gov.pl.

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2018