Polsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Do 21 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-białoruskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi.

Program jest wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Zgodnie z informacjami MNiSW środki przyznane na projekty badawcze w ramach Programu Wykonawczego są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w Polsce i na Białorusi w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Więcej informacji na stronie internetowej polsko-białoruskiego konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.

 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2016