Planowanie zajęć dydaktycznych w systemie SAP

Komunikat CKiOS w sprawie planowania zajęć dydaktycznych w systemie SAP w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Szanowni Państwo,

nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni upoważnieni do wprowadzania planowanych godzin dydaktycznych w systemie SAP - HR Pensum,

uprzejmie prosimy o wprowadzenie do 30 listopada br. do systemu SAP - HR Pensum informacji nt. zajęć dydaktycznych planowanych do realizacji w semestrze zimowym 2016/2017 w ramach pensum i godzin ponadwymiarowych.

Szczegółowa instrukcja wprowadzania danych do systemu SAP

Przy planowaniu zajęć pomocne będzie również Pismo Okólne nr 1/2016 Rektora UMCS z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017.

Z poważaniem
Pracownicy Biura ds. Kształcenia
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    10 listopada 2016