Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET ERA-GAS

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że otwarto nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund ERA-GAS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć następujących obszarów badawczych:
 
  1. Improving national GHG inventories and monitoring, reporting and verification of emissions
  2. Refining and facilitating the implementation of GHG mitigation technologies
  3. State of the art production systems that are profitable and improve food and forest biomass production while reducing GHG emissions
  4. Assessment of policy and economic measures to support emissions reductions across the farm-to-fork and forest-to consumer chain.
 
Konsorcja uczestniczące w konkursie muszą składać się z minimum 3 grup badawczych, z przynajmniej 3 różnych państw uczestniczących w konkursie.
 
Data zamknięcia naboru wniosków wstępnych to 3 maja 2016 r.
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej.
 
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl; olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2016