Otwarcie drugiego polsko-tureckiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiły otwarcie drugiego konkursu na wspólne projekty.

Obszary projektów konkursu są następujące:

1. ICT - Information and Communication Technologies:
1.a Embedded systems
1.b Information security
1.c Robotics-mechatronics
1.d Cloud computing
1.e Broadband technologies
1.f Open source software
1.g Data mining and storage 
1.h Mobile communication
1.i Photonics
 
2. Energy:
2.a Fossil fuels (clean coal technologies)
2.b Solar energy
2.c Renewable energy sources
2.d Energy efficiency
2.e Hydrogen and fuel cells
 
3. Health and life sciences:
3.a Basic and clinical medicine
3.b Vaccination technologies
3.c Medicine (medication) technologies
3.d Biomaterials
3.e Biomedical technologies
3.f E-health
3.g Diagnostics
 
NCBR przeznacza kwotę 5 000 000 zł na dofinansowanie projektów polskich podmiotów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Termin składania wniosków upływa 23 listopada 2016 r. Osoby kontaktowe w NCBR i TUBITAK można znaleźć pod linkiem.
 
Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej, jak również wzory dokumentów zawierają poniższe materiały do pobrania:
 1. Announcement - 2nd Call for proposals POLAND-TURKEY
 2. Zasady udziału polskich wnioskodawców w 2. konkursie
 3. Załącznik nr 1 do Zasad - Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 4. Załącznik nr 2 do Zasad - Application Form
 5. Załącznik nr 3 do Zasad - Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 6. Załącznik nr 4 do Zasad - Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 5 do Zasad - Kryteria oceny merytorycznej
Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

  Aktualności

  Data dodania
  31 sierpnia 2016