Oswajanie stresu – coaching dla pracowników i doktorantów

Do 19 maja 2017 r. trwają zapisy na warsztaty poświęcone oswajaniu stresu, prowadzone przez dr Barbarę Smoczyńską. Zajęcia są skierowane do pracowników i doktorantów.

Oswajanie stresu – coaching grupowy w formie warsztatów

Cele warsztatów:

 • Poznanie mechanizmu stresu.
 • Refleksja nad własnym funkcjonowaniem w sytuacjach trudnych.
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami.

Czas trwania: 16 godzin (2 dni)
Liczebność grupy: do 16 osób
Termin: 25-26 maja (czwartek, piątek), godz. 9.00-15.00

Metody szkolenia:

 • Prezentacje
 • Ćwiczenia indywidualne, zespołowe i grupowe
 • Dyskusja
 • Kwestionariusze, testy
 • Projekcja filmu szkoleniowego
 • Ćwiczenia relaksacyjne

Problematyka zajęć:

 • Pojęcie i mechanizm stresu.
 • Poziomy stresu. Wpływ stresu na efektywność działań człowieka.
 • Główne reakcje człowieka na stres: zahamowanie, ucieczka, walka.
 • Źródła stresu: przeciążenia, straty, utrudnienia, wyzwania.
 • Reagowanie na poziomie ciała, myśli, uczuć i zachowań w sytuacjach trudnych.
 • Style radzenia sobie ze stresem wg Endlera i Parkera.
 • Temperament a odporność na stres.
 • Techniki relaksacyjne.
 • Wpływ treści przekonań na uczucia i zachowania człowieka.
 • Pokonywanie destrukcyjnych wzorców poznawczych. Pozytywne zdrowe racjonalne myślenie.
 • Zasady formułowania celów.
 • Umiejętność ustalania priorytetów.
 • Zadbanie o higienę życia.

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Skalska
  Data dodania
  15 maja 2017