Ogłoszenie o wycieczkach dla emerytów UMCS

Biuro Socjalne UMCS informuje, że lista uczestników oraz wysokość odpłatności za wycieczki do Ustki oraz Polanicy Zdroju dla emerytowanych pracowników Uniwersytetu jest dostępna w Rektoracie, w pok. 1006 (X piętro).

Opłaty za wycieczki należy wnosić do 22 lipca 2016 r. w Kasie Banku w budynku Rektoratu, na konto ogólne UMCS lub przelewem na konto:

mBank Oddział Korporacyjny w Lublinie
nr 75 1140 1094 0000 2905 1600 1004

Dowody wpłaty prosimy dostarczyć do Biura Socjalnego (pok. 1006, X piętro, Rektorat) lub przesłać na adres e-mail: Biuro.Socjalne1@poczta.umcs.lublin.pl.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    13 lipca 2016