Obowiązek zmiany haseł w systemach informatycznych UMCS

Komunikat administratorów systemów informatycznych UMCS

Szanowni Państwo,

w związku z wdrożeniem Regulaminu Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przypominamy, że od 1 czerwca 2013 r. każdy pracownik Uczelni ma obowiązek zmieniać hasła w wykorzystywanych systemach informatycznych nie rzadziej niż raz na 30 dni.

Wykorzystywane hasła muszą składać się co najmniej z 8 znaków, w tym zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasła nie mogą być powtórzeniem haseł stosowanych przed zmianą (do 10 haseł wstecz).

W przypadku systemu SAP wymóg zmiany haseł będzie automatyczny, tzn. system będzie wymuszał na użytkownikach zmianę hasła co 30 dni.

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z:

  • instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa komputerów służbowych w zakresieadministracji danymi osobowymi,
  • komunikatem dotyczącym bezpieczeństwa służbowej poczty elektronicznej w kontekście przesyłania danych osobowych.

Z poważaniem
Administratorzy systemów informatycznych UMCS

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2014