Nowy nabór w programie TEAM

Biuro ds. Badań Naukowych zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków dla prowadzonych badań naukowych do zapoznania się z aktualną ofertą konkursową Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki.

Tylko do 16 stycznia 2017 roku trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu TEAM, którego celem jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z udziałem partnera zagranicznego. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Wnioskodawcą w konkursie TEAM może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz międzynarodowe doświadczenie naukowe, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych (studentów, doktorantów lub młodych doktorów). Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, a ich wartość nie powinna przekraczać 3 500 000 zł.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Biuro ds. Badań Naukowych przypomina również o trwającym naborze wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Do 15 grudnia 2016 r. można ubiegać się o finansowanie badań w następujących konkursach:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci);
  • SONATA 12 – na projekty badawcze planowane do realizacji przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2009-2016) uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych);
  • POLONEZ 3 – konkurs, którego celem jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych w najlepszych polskich ośrodkach (granty muszą być realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy).

NCN opublikował także informacje nt. nowego konkursu - MINIATURA, obejmującego finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych. Z regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. Nabór wniosków rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r.

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z dostępną ofertą konkursową oraz złożenia własnego wniosku na projekt badawczy. Szczegółowych informacji o konkursach udzielają również pracownicy Biura ds. Badań Naukowych.

Biuro ds. Badań Naukowych 
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek 
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat 
tel. 81 537 51 16 
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2016