Nowy konkurs na projekty badawcze Programu Horyzont 2020

2 września br. ogłoszono nowy konkurs w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Wnioski na stypendia instytucjonalne Innovative Training Networks (ITN) można składać do 13 stycznia 2015 r. Celem projektów jest wyszkolenie kreatywnych, przedsiębiorczych i innowacyjnych naukowców w wyniku działań obejmujących prowadzenie szkoleń oraz studiów doktoranckich dla młodych pracowników naukowych (do 4 lat od ukończenia studiów).

Skrócone warunki uczestnictwa:

  • partnerstwo może być zawierane w formie 3 typów projektów: European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID) lub European Joint Doctorates (EJD);
  • wnioski składane są przez konsorcja naukowe lub konsorcja naukowo-przemysłowe składające się z min. 3 uczestników (wyjątek: EID – min 2);
  • należy zaproponować kompleksowy i komplementarny program szkoleń trwający maksymalnie 48 miesięcy, w trakcie którego szkolenie początkujących naukowców trwać może od 3 do 36 miesięcy, można zorganizować także warsztaty i konferencje.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Participant Portal.

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2014