Nowy konkurs na projekty badawcze międzynarodowe

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków w konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Nauki.

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczej sztuki aparatury nie może przekraczać wartości 150 tys. zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce wynosi 10 mln zł.

Po złożeniu przez kierownika niemieckiego zespołu badawczego wspólnego polsko-niemieckiego wniosku o finansowanie projektu badawczego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ELAN (z terminem składania wniosku do dnia 10 grudnia 2014 roku i zgodnie z zakresem informacji wymaganych we wniosku), wnioskodawca polski składa do Narodowego Centrum Nauki wniosek o finansowanie polskiej części projektu badawczego w formie elektronicznej do dnia 15 grudnia 2014 roku za pośrednictwem systemu OSF.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCN

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej w Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel.
537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności