Nowy harmonogram konkursów NCN

Rada Narodowego Centrum Nauki zdecydowała o wprowadzeniu zmian w harmonogramie konkursów i poszerzeniu oferty.

Podczas majowego posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki podjęto wiążące decyzje odnośnie wprowadzenia do oferty NCN nowych konkursów oraz wprowadzenia zmian w harmonogramie. Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie NCN.

Zadecydowano o wprowadzeniu do oferty następujących konkursów:

  • SONATINA - kontynuacja programu Iuventus Plus przekazanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Zakłada wsparcie dla naukowców do 3 lata po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Oprócz realizacji projektu badawczego zakłada również odbycie stażu w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Pierwszy nabór w konkursie zostanie ogłoszony 15 grudnia 2016 r.
  • UWERTURAkonkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee. W programie będą mogli wziąć udział laureaci konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Propozycja ta ma na celu zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC.

Centrum planuje jeszcze uruchomienie konkursu na niewielkie projekty, których wykonanie może przyczynić się do wypełnienia szerszych planów badawczych. O finansowanie w konkursie będą mogły ubiegać się osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i które nie kierowały dotychczas projektami badawczymi finansowanymi z NCN. O szczegółach będziemy Państwa informować na stronie internetowej Uczelni.

We wrześniu zostanie ogłoszony ostatni nabór wniosków w konkursie POLONEZ (dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy) oraz kolejna edycja konkursu BEETHOVEN (projekty we współpracy polsko-niemieckiej), a w marcu 2017 r. NCN planuje otwarcie naboru wniosków w konkursie TANGO (projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych). Rada podjęła również decyzję o zawieszeniu naborów w konkursach FUGA (staże w krajowych ośrodkach naukowych dla osób po doktoracie) oraz SYMFONIA (projekty międzydziedzinowe). 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem konkursów NCN. Przypominamy również, że do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursach PRELUDIUM 11, SONATA 11, OPUS 11 i POLONEZ 2. Wszystkich zainteresowanych i przygotowujących wnioski, serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Zespół ds. projektów badawczych krajowych:
mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek
Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2016