Nowe zasady wynagradzania w Horyzoncie 2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje, że 21 kwietnia Komisja Europejska opublikowała Annotated Model Grant Agreement 4.0. W dokumencie zawarte zostały szczegółowe informacje na temat nowych zasad dotyczących wynagradzania pracowników w projektach H2020, wprowadzone w lutym br. w formie zmian do umowy grantowej (wersja 4.0 z 27 lutego 2017).

Zmiany te są następstwem trwającej od dłuższego już czasu dyskusji na temat dysproporcji w poziomie wynagrodzeń oraz niedopasowania dotychczasowych zasad dotyczących kosztów osobowych w programie Horyzont 2020 do systemów płacowych funkcjonujących w niektórych krajach członkowskich, między innymi w Polsce.

W wyniku zmian wyróżniono grupę beneficjentów posługujących się systemem „project based”, czyli takich, u których wynagrodzenie różni się w zależności od tego, czy pracownik pracuje na rzecz projektów, czy nie. Komisja Europejska opracowała szczegółowe zasady rozliczania kosztów personelu dotyczące tej grupy beneficjentów, które mają pozwolić na stosowanie przez nich w projektach H2020 swoich zwykłych praktyk płacowych. Beneficjent wypłacający w różnego rodzaju projektach krajowych wynagrodzenia na podwyższonym poziomie, po spełnieniu określonych warunków, może wypłacać podwyższone wynagrodzenia także w odniesieniu do projektów H2020.

Informacje na temat kosztów osobowych znajdują się w Annotated Model Grant Agreement (AGA) na stronach 46-78. Zachęcamy Państwa również do zapoznania się ze szczegółową informacją na ten temat:  AGA (wersja 4.0) nowe zasady wynagradzania - materiał opracowany przez KPK PB UE w oparciu o informacje zawarte w  Annotated Model Grant Agreement.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl
joanna.ozog@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2017