NAWA: Nabór wniosków w Programie STER

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków w Programie STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Celem głównym Programu jest systemowe wsparcie umiędzynarodowienia szkół doktorskich.

Agencja oferuje polskim podmiotom prowadzącym szkoły doktorskie pakiet wsparcia systemowego na okres 3 lat, którego celami szczegółowymi są:

 • doskonalenie jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz jakości badań naukowych doktorantów poprzez przenoszenie międzynarodowych doświadczeń do polskich uczelni;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów;
 • rozwijanie działań związanych z umiędzynarodowieniem „w domu”;
 • wspieranie długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich;
 • pozyskanie doktorantów cudzoziemców oraz promotorów z zagranicy;
 • wsparcie stypendialne dla doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej, a także zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree;
 • realizacja przez doktorantów projektów badawczych o charakterze międzynarodowym.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 2 000 000 zł. Wymagany jest finansowy wkład własny wnioskodawcy, który nie może być niższy niż 10% wartości dofinansowania.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 wniosek w naborze.

Nabór wniosków w  Programie prowadzony w terminie do dnia 31 lipca 2020 roku do godz. 15:00.

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: https://nawa.gov.pl/images/users/629/Regulamin-Programu-STER.pdf

Zainteresowane pozyskaniem dofinansowania Szkoły Doktorskie prosimy o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego, tel: 81 537 54 61, e-mail: ksztalcenie.ustawiczne@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie jednostka zgłaszająca pomysł na projekt zobowiązana jest do złożenia formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/akty-prawne-wzory-dokumentow-dotyczace-projektow-edukacyjnych,19339.htm

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  2 czerwca 2020