NAWA: Nabór wniosków w Programie PROM

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłosił nabór wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz podmiotów prowadzących szkołę doktorską (instytucje prowadzące kształcenie doktorantów) oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Termin składania wniosków: od 11 lutego 2019 r. do 9 maja 2019 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 sierpnia 2019 roku.

Szczegółowe informacje »

Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na realizację projektów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu oraz o kontakt z pracownikami Biura ds. Kształcenia Ustawicznego:

 • tel. 81 537 52 18,
 • e-mail: ryszard.straszynski@poczta.umcs.lublin.pl

Przed przystąpieniem do opracowywania wniosku o dofinansowanie Jednostka zgłaszająca pomysł na projekt zobowiązana jest do złożenia formularza zgłoszeniowego na wzorze dostępnym pod adresem:

Wzory dokumentów dotyczące projektów edukacyjnych »

  Aktualności

  Autor
  Anna Rycek
  Data dodania
  13 marca 2019