Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej informuje o otwarciu naboru wniosków na projekty międzynarodowe realizowane w ramach Inicjatywy EUREKA. Inicjatywa EUREKA to sieć 40 państw europejskich oraz Unii Europejskiej powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekty Eureki powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:

 • realizacja we współpracy międzynarodowej - w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
 • ukierunkowanie rynkowe;
 • cywilny cel projektu;
 • przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Konsorcja projektowe tworzone są oddolnie, w ich skład wchodzić mogą przedsiębiorcy (do 80% dofinansowania) oraz jednostki naukowe (100% finansowania). Dofinansowanie przyznawane jest przez NCBR na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe.

Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form oraz podpisują wstępną umowę o współpracy. Krajowy koordynator EUREKI z kraju lidera danego konsorcjum projektowego, notyfikuje projekt w Sekretariacie EUREKI, gdzie jest nadawany numer i akronim projektu. Każdy z partnerów ubiega się o dofinansowanie krajowe, zgodnie z obowiązującymi w danym państwie zasadami. Po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać status projektu EUREKI. Decyzję podejmuje Grupa Wysokiego Szczebla, która spotyka się cztery razy do roku. Dopiero po uzyskaniu przez projekt statusu EUREKI, możliwe jest zawarcie z NCBR umowy o wykonanie i finansowanie projektu.

Dofinansowanie przyznane Wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 000 000 PLN.

W 2016 roku wnioski o dofinansowanie projektów EUREKI można składać w następujących terminach:

 • nabór 1/2016 – do 29 kwietnia 2016 (do godz. 16.00)
 • nabór 2/2015 – do 14 października 2016 (do godz. 16.00)

Budżet konkursu wynosi 4 mln zł - po 2 mln zł na nabór.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów międzynarodowych można znaleźć w dokumencie: Zasady dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektów realizowanych w ramach Inicjatywy EUREKA.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl 
tel. 81 537 54 58

 

  Aktualności

  Autor
  Marlena Wosiak
  Data dodania
  16 lutego 2016