Nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że 15 września 2014 r. Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło nabór wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA.

  • OPUS 8 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 8 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopień naukowy doktora.

Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze z dyscyplin naukowych określonych w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin zatwierdzonym przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku z późn. zm., w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 51/2013 z dnia 13 czerwca 2013 roku.

Ogłoszenie konkursów i otwarcie naboru wniosków odbywa się zgodnie z harmonogramem konkursów dostępnym na stronie internetowej NCN.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursów oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki: www.ncn.gov.pl

Zamknięcie naboru wniosków następuje po 3 miesiącach od daty ogłoszenia konkursu.

Informacji na temat konkursów udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych, tel. 81 537 51 16, e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności