Nabór tematów na wymianę osobową z Austrią na lata 2017-2019

Do 30 września 2016 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2017-2019. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii. Zgodnie z informacjami MNiSW zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:
  • uczestnictwo młodych naukowców w wieku do 35 lat;
  • istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współprace multilateralną (w tym Horyzont 2020);
  • udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
  • nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie. 
Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

    Aktualności

    Data dodania
    12 sierpnia 2016