Mobilitas Pluss - środki na badania w Estonii

Do 31 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach prowadzonego przez Estonian Research Council programu Mobilitas Pluss. Konkurs adresowany jest do naukowców z różnych dziedzin nauki po doktoracie, którzy chcą prowadzić swój projekt badawczy w jednej z estońskich instytucji badawczych.

Łącznie strona estońska planuje przyznanie 100 grantów badawczych. Zgodnie z informacjami Estonian Research Council wsparcie będzie obejmowało następujące elementy:
  • 34 650 euro rocznie - w przypadku badań eksperymentalnych;
  • 31 710 euro rocznie - w przypadku badań nieeksperymentalnych;
  • 6 500 euro w pierwszym roku trwania projektu - wsparcie kosztów relokacji.

Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Estonian Research Council.
 
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 58
e-mail: magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl;                                    olga.pliszczynska@umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2016