Międzynarodowy program grantowy: IF@ULB

Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS zaprasza do udziału w międzynarodowym programie grantowym „Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB)”.

Centrum Współpracy Międzynarodowej uprzejmie informuje, że Université libre de Bruxelles (ULB) ogłosił drugi konkurs na składanie wniosków w ramach swojego międzynarodowego programu grantowego Individual Fellowships at Université libre de Bruxelles (IF@ULB) współfinansowanego w ramach działania Marie Skłodowska-Curie COFUND w Horyzoncie 2020.

W ramach projektu IF@ULB planowane jest zatrudnienie ogółem 63 naukowców ze stopniem doktora w ULB. W pierwszym konkursie przyznanych zostało 21 grantów. Projekty rozpoczną się od 1 lipca 2019 r.

Drugi konkurs oferuje 21 stanowisk we wszystkich dziedzinach naukowych. Granty będą przyznane na okres dwóch lat i będą zawierać indywidualne programy rozwoju kariery naukowej. Drugi konkurs został ogłoszony 15 czerwca 2019 r. z terminem zamknięcia 1 października 2019 r.

Program stwarza wyjątkową szansę rozwoju kariery dla naukowców ze stopniem doktora na znanym europejskim Uniwersytecie.

Więcej informacji na stronie projektu IF@ULB (link): https://if-at-ulb.ulb.be/about-us


Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych 
Centrum Współpracy Międzynarodowej 
e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl 
tel.: 81 537 53 86, 54 98, 54 58

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2019