Międzynarodowy konkurs na wsparcie dialogu społecznego

Zapraszamy pracowników Wydziału Politologii, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Humanistycznego do udziału wraz z partnerami społecznymi (organizacjami pozarządowymi) w konkursie „Wsparcie dialogu społecznego” (Support for social dialogue) w ramach Europejskiego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.

Planowane projekty muszą mieć autentyczny zasięg międzynarodowy, uwzględniający priorytety, zadania i rezultaty dialogu społecznego w Europie.

Aplikacje mogą być składane w konsorcjach, przy czym aplikantem wiodącym musi być organizacja dialogu społecznego na poziomie europejskim, narodowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2015 roku.

Szczegółowe informacje


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
Magdalena Pokrzycka-Walczak, e-mail: magdalena.pokrzycka@poczta.umcs.lublin.pl
Anna Kotula-Pytel, e-mail: anna.kotula@poczta.umcs.lublin.pl 
tel. 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    22 kwietnia 2015