Licencjonowane narzędzia bibliometryczne: InCites, SciVal

Szanowni Pracownicy Naukowi UMCS, 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencje pilotażowe na dostęp do narzędzi bibliometrycznych InCites (dodatek do bazy Web of Science) oraz SciVal.

InCites – dodatek do Web of Science:

Służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne, patrz kompendium.

Licencja pilotażowa obejmuje 79 instytucji wyznaczonych przez MNiSW. Są to instytucje akademickie obejmujące jednostki z kategorią A+, uczelnie spełniające warunki aplikowania do programów “Uczelnia badawcza” i “Regionalna inicjatywa doskonałości” oraz agencje rządowe finansujące naukę: MNiSW, NCBiR, NCN i NAWA. InCites jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science (Web of Knowledge). Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In”, a następnie “Register”, patrz kompendium: zakładka  dostęp i logowanie.  

Uwaga! Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło.

SciVal – dodatek do Scopusa:

To narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki, patrz opis.

Licencja pilotażowa SciVal obejmuje wszystkie instytucje, które zgłosiły lub zgłoszą się do licencji krajowych WBN. SciVal jest już dostępny ze wszystkich numerów IP zarejestrowanych przez te instytucje do licencji krajowych WBN.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając z menu opcję “Register Now”.

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2018