Konkursy NCN - instrukcje

Biuro ds. Badań Naukowych informuje, że na stronie Narodowego Centrum Nauki udostępniono szczegółowe instrukcje przygotowywania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.

Na stronie internetowej NCN zostały opublikowane instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach:

  • ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie,
  • SONATINA 1 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do 22 marca 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową i przygotowywania wniosków. Szczegółowych informacji o konkursach oraz pomocy we wszystkich kwestiach administracyjnych udzielają pracownicy Biura ds. Badań Naukowych. W razie wątpliwości lub pytań zapraszamy na indywidualne konsultacje.


Biuro ds. Badań Naukowych 

mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr inż. Paweł Mazurek  
pokój 1302, 1303, XIII piętro, Rektorat  
tel. 81 537 51 16  
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl 

    Aktualności