Konkurs Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub inżynierskiej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Termin nadsyłania prac: 03 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 28 listopada 2014 r.

Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
Z dopiskiem „konkurs na pracę”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.uprp.pl

    Aktualności