Konkurs Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI) Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 roku otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI).

Celem konkursu jest wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami EU oraz krajami obu Ameryk w zakresie innowacji społecznych:

  • Social Innovation and Community Cohesion
  • Social Innovation and Inclusive Growth
  • Social Innovation and Public Service Delivery
  • Social Innovation and Wellbeing
  • Social Innovation and enabling technologies

Kraje biorące udział w konkursie to: Brazylia, Kanada, Niemcy, Finlandia, Francja, Holandia, Polska i Wielka Brytania.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się do 14 lutego 2019 roku do godz. 14:00 poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: https://www.transatlanticplatform.com/

Data naboru wniosków krajowych to trzeci/czwarty kwartał 2019 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie).

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR (maksymalnie 100 000 EUR na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 6).

Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.transatlanticplatform.com/social-innovation/

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Zespół ds. Projektów Badawczych Międzynarodowych

Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej  
tel. 81 537 54 98 (58)  
e-mail:  olga.pliszczynska@umcs.plmagdalena.pokrzycka@umcs.pl,   
anna.kotula@poczta.umcs.lublin.plm.poludniuk@umcs.pl

    Aktualności