Konkurs stypendialny CERN dla młodych naukowców

Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach CERN Doctoral Student Programme. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub planują rozpoczęcie takich studiów.

W ramach konkursu uzyskać można środki na odbycie trwającego od 6 do 36 miesięcy programu stażowo-szkoleniowego w CERN. Wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące wymagania:
 • obywatelstwo kraju należącego do CERN (m.in. Polska);
 • uczestnik studiów doktoranckich lub osoba, która planuje rozpocząć studia doktoranckie na następujących kierunkach fizyka stosowana, informatyka, matematyka, elektryka, elektronika, inżynieria lądowa, wodna i mechaniczna, fizyka jądrowa, materiałoznawstwo, bezpieczeństwo i ochrona środowiska, geodezja itp.;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub francuskiego.
Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Doctoral Student Programme mają zapewnione następujące świadczenia:
 • wynagrodzenie w wysokości 3679 CHF miesięcznie;
 • pokrycie kosztów podróży;
 • dodatkowe świadczenie dla rodzin;
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Zachęcamy do aplikowania.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

  Aktualności

  Data dodania
  16 sierpnia 2016