Konkurs POLONEZ BIS 2 dla zagranicznych naukowców

POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, to program skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych.

POLONEZ BIS to wszechstronny program integrujący badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w jednostkach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości ponad 65 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro. 

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce.

Pierwszy nabór w kokursie zakończy się 15 czerwca 2022 roku.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie NCN oraz na stronie internetowej programu.

NCN zaprasza badaczki i badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie do udziału w webinarze dla wnioskodawców (w języku angielskim) - 5 kwietnia 2022 r. w godz. 14:00-16:00 CESTRejestracja na wydarzenie na platformie ClickMeeting*

*Administratorem danych osobowych jest ClickMeeting. NCN przetwarza je na potrzeby wydarzenia.


Centrum Współpracy Międzynarodowej
tel. 537 54 58, 537 54 98
cwm@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności

    Data dodania
    17 marca 2022