Konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza na zapoznania z warunkami konkursu dla zespołów badawczych - zajmujących się konserwacją, ochroną i użytkowaniem - w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu dotyczącym szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych inicjatyw. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

  • Analiza i prezentowanie zmian (Analysing and modelling change);

  • Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości (Sustainable protection and enhancement of values);

  • Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym (Management of cultural heritage at risk);

  • Wielopłaszczyznowa ochrona (Layered conservation).

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj. Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 3 września 2019 r.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel.: 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2019