Konkurs Mozart – otwarty nabór

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych zaprasza do zapoznania z dokumentacją konkursu dwustronnego MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs jest dedykowany polskim zespołom badawczym, które wspólnie z partnerskim zespołem austriackim wystąpią z wnioskiem o sfinansowanie projektu.

W konkursie MOZART można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W NCN przyjmowane są wnioski krajowe, do których załączone są wnioski wspólne, przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i austriackimi zespołami badawczymi zgodnie z wymaganiami FWF określonymi w programie FWF „Stand-Alone Projects”, a w przypadku badań klinicznych – w „Programme Clinical Research” (KLIF).

Wnioski składa się w dwóch systemach informatycznych:

  • ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla  Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dla wniosków krajowych (do których załączone są wnioski wspólne) składanych do NCN przez polskie zespoły naukowe;
  • ELANE (FWF's Electronic Application Portal) dla wniosków wspólnych składanych do FWF przez austriackie zespoły naukowe.

Wniosek krajowy należy złożyć w najbliższym możliwym terminie następującym po złożeniu wniosku wspólnego do systemu ELANE, nie dłuższym niż 1 miesiąc (pod warunkiem dostępności formularza wniosku w systemie ZSUN/OSF).

Wnioski w systemie ZSUN/OSF należy złożyć zgodnie z procedurą składania wniosków krajowych.

Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 5,5 mln zł.

Szczegółowe informacje

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych
Centrum Współpracy Międzynarodowej

e-mail: cwm@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 53 86, 537 54 98, 537 54 58

    Aktualności

    Data dodania
    4 września 2019