Konferencja „Specyfika pracy w środowisku uczelni wyższej”

28 marca 2018 r. w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się szkolenie dla wszystkich pracowników Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS poświęcone specyfice pracy w środowisku uczelni wyższej.

Spotkanie oficjalnie otworzyła prof. Alina Orłowska - Prorektor UMCS ds. Kształcenia, która w swoim wystąpieniu podkreśliła zadania i wyzwania, jakim muszą sprostać pracownicy akademiccy w obliczu reformy szkolnictwa wyższego. Zwróciła również uwagę na kluczową rolę systematycznego samorozwoju oraz zdobywania międzynarodowych akredytacji.

Interaktywny wykład, zorganizowany w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników wiedzy zatrudnionych na UMCS, poprowadziła dr Joanna Femiak z Personnel Training Institute w Warszawie – psycholog i filozof, międzynarodowy trener VIT, praktyk NLP, wykładowca Szkoły dla Trenerów Biznesu, trener treningu interpersonalnego, coach i doradca ds. zarządzania personelem, członek PTP i PTF oraz nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem.

Tematem przewodnim spotkania stała się specyfika środowiska uczelni wyższej, istota pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji, organizacja współpracy jak również maksyma A. de Mello na stałe towarzysząca dr Joannie Femiak: „Co sobie uświadamiasz to kontrolujesz, to czego sobie nie uświadamiasz - kontroluje ciebie".

Szkolenie stało się również wyjątkową okazją do pożegnania odchodzącej w tym dniu na emeryturę mgr Renaty Łukiewicz-Kostro, która w swoim przemówieniu podziękowała Władzom Uczelni oraz Koleżankom i Kolegom za lata inspirującej i niezwykle satysfakcjonującej pracy, jak również możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    30 marca 2018