Konferencja "Budowanie krajowego ekosystemu innowacji"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z polskimi partnerami Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC(Knowledge and Innovation Communities) organizują konferencję „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych/krajowych”.

Konferencja odbędzie się 27 września 2016 r., w budynku Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 (Sala Kinowa).

W programie znajdują się m.in. zagadnienia dotyczące mechanizmów synergii dla badań i innowacji oraz wdrażania dobrych praktyk synergii.

Spotkanie adresowane jest m. in. do obecnych i przyszłych beneficjentów programu Horyzont 2020 oraz osób zaangażowanych w inicjatywy w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Głównym celem spotkania jest  poznanie i prezentacja  rozwiązań systemowych, budujących krajowy ekosystem wsparcia innowacji przy wykorzystaniu synergii europejskich funduszy – z programu Horyzont 2020, KIC oraz funduszy strukturalnych i krajowych.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu (imię, nazwisko oraz nazwę instytucji) prosimy przesłać na adres e-mail: marta.krutel@kpk.gov.pl do dnia 23 września br.

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

 

    Aktualności

    Data dodania
    18 sierpnia 2016