Komunikat Kwestury ws. obiegu dokumentów finansowych

Szanowni Państwo,

w uzupełnieniu do Komunikatów JM Rektora UMCS z dnia 16 marca br., dotyczących wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników UMCS i funkcjonowania administracji, Kwestura UMCS ustala następujący sposób postępowania w zakresie obiegu dokumentów finansowych:

  • wnioski o wszczęcie zamówienia publicznego, umowy do kontrasygnaty Kwestora, faktury do płatności (z kompletem dokumentacji) oraz inne dokumenty finansowe należy składać w Kancelarii UMCS w formie papierowej. Prosimy o podanie informacji o dalszym obiegu dokumentu, tzn. gdzie po akceptacji Kwestury mają zostać przekazane dokumenty np. Wydział, Zaopatrzenie itp.
  • faktury do płatności z kompletem dokumentacji finansowej, których nie jest możliwe dostarczenie w formie papierowej poprzez Kancelarię UMCS, prosimy przesyłać w formie skanów na adres mailowy kwestura.sekretariat@poczta.umcs.lublin.pl.

Realizacja płatności na podstawie kompletu dokumentów w formie skanów jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy faktura opisana jest merytorycznie i wydatek został na niej potwierdzony przez dysponenta środków (podpis ręczny lub elektroniczny).

Do oryginałów dokumentów dostarczanych w późniejszym terminie prosimy dołączyć informację, kiedy przesyłali Państwo dokumentację w formie skanów.

  • wzory umów do akceptacji, przekazywane w formie elektronicznej, prosimy przesyłać na adres mailowy kwestura.sekretariat@poczta.umcs.lublin.pl. Po akceptacji Kwestora umowa zostanie odesłana do nadawcy.
  • inne dokumenty finansowe, np. rozliczenia delegacji, prosimy dostarczyć do Kwestury wyłącznie po uzyskaniu podpisów pracowników, których dotyczy rozliczenie, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od powrotu Uczelni do normalnego trybu pracy.

Jednocześnie informujemy, że w celu zabezpieczenia ciągłości pracy Uniwersytetu pracownicy Kwestury pracują w systemie dyżurów w godzinach 7.15-13.15 (bez przyjmowania interesantów).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres mailowy kwestura.sekretariat@poczta.umcs.lublin.pl lub telefoniczny: 537-53-20 oraz tradycyjnie drogą pocztową za pośrednictwem Kancelarii UMCS.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor

    Aktualności

    Data dodania
    7 kwietnia 2020