Komunikat Kwestury w sprawie dokumentów finansowych

W związku z Zarządzeniem nr 17/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w okresie od 24.12.2016 r. do 01.01.2017 r. Kwestura informuje, że faktury, rachunki, delegacje i inne dokumenty księgowe, których płatność ma zostać dokonana do dnia 31.12.2016 roku, należy przekazać do Zespołu Finansowego Kwestury (pokój 806, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016 roku.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2016