Komunikat Kwestury UMCS

Kwestura UMCS uprzejmie informuje, że w dniach od 18.11.2016 r. od godz. 12:00 do 30.12.2016 r. z powodu prac remontowych nieczynna będzie filia Banku Pekao S.A., mieszcząca się w budynku Rektoratu, prowadząca obsługę kasową Uczelni.

W związku z powyższym, ustala się następującą ścieżkę realizacji rozliczeń gotówkowych:

ROZLICZENIA W WALUCIE KRAJOWEJ

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie krajowej bez pobierania prowizji można zrealizować w każdym Oddziale Banku Pekao S.A. na terenie całego kraju. Najbliższa placówka bankowa Banku Pekao S.A. zlokalizowana jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Wpłaty gotówkowe prosimy dokonywać na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. o numerze: 98 1240 5497 1111 0010 2893 5176.

ROZLICZENIA W WALUCIE OBCEJ

Wpłaty i wypłaty gotówkowe w walutach obcych bez pobierania prowizji należy realizować w Oddziale Korporacyjnym mBanku S.A. przy ul. Krakowskie Przedmieście 6.

Katarzyna Komotajtis
Kwestor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2016